14. Mezinárodní kongres
Českého spolku pro mimotělní oběh

Kongres
Hradec Králové

25. 5. – 27. 5. 2023

EA Congress Hotel Aldis, Hradec Králové

Jedinečná příležitost osobního setkání a výměny zkušeností v oblasti mimotělního oběhu a využití metody ECMO.

70 let mimotělního oběhu

Program kongresu

25. 5. 2023

 • 14,00 – 17,00

  Registrace, prezentace firem

 • 14,00 – 17,00

  Ukázka simulační techniky ECMO a ECC
  – workshop

 • 16,00 – 17,00

  Možnosti společného univerzálního rouškování na ECMO
  – B. Braun

 • 18,00

  Valná hromada ČSMO


26. 5. 2023

 • 7,00 – 8,00

  Registrace

 • 8,00 – 9,00

  Slavnostní zahájení
  – MUDr. Aleš Herman – ředitel FN Hradec Králové
  – prof. MUDr. Jiří Manďák – děkan LF UK v Hradci Králové
  – prof. MUDr. Jan Vojáček – předseda ČSKVCH

  1. Blok – M. Volt, P. Břízová

  Historie mimotělního oběhu
  – M. Volt

  Předání čestného členství

 • 9,15 – 10,30

  2. Blok – G. Hodková, P. Hedvičák

  Přehled novinek a úprav ve vzdělávacím programu Perfuziologie, vývoj oboru, diskuze o změnách
  – G. Hodková – VFN, IPVZ

  Projekt Edukace sester o metodě ECMO
  – A. Slachová, M. Staszko, D. Pinkasová, L. Zlochová – Kardiochirurgie FN Plzeň

  ECMO specialista – zkušenosti z Velké Británie
  – L. Zlochová, K. Fialová, R. Vintrová, D. Redl – FN Plzeň

  ECMO trénink v podmínkách komplexního kardiocentra
  – F. Mlejnský – VFN, Praha

  ECMO – kompetence
  – P. Hedvičák – FN MOTOL, Praha

 • 11,00 – 13,00

  3. Blok – F. Mlejnský, J. Vtípilová

  ECPR u OHCA: evidence narůstá
  – J. Bělohlávek – VFN, Praha

  Pulzativní ECMO
  – P. Ošťádal – Nemocnice Na Homolce, Praha

  Naše zkušenosti se systémem Impella
  – M. Petruš – IKEM, Praha

  Možnosti ventingu levé komory v průběhu V-A ECMA (vlastní zkušenosti)
  – O. Zuščich, P. Caletka, M. Šimek – FN Olomouc

  ECMO nejen na kardiochirurgii. Jak na to.
  – V. Jarošová – Nemocnice Na Homolce, Praha

  ECMO v pediatrickej intenzívnej starostlivosti
  – M. Kolpaská, L. Slúková, T. Maďarová – DFNsP Banská Bystrica

 • 13,00 – 14,00

  Oběd

 • 14,00 – 16,00

  4. Blok – V. Jarošová, R. Kušičková

  Selektivní perfuze aortálního oblouku jako bezpečná strategie při odstraňování nádorových útvarů v centrálním žilním řečišti
  – P. Žáček, M. Volt, P. Břízová, J. Jireš, J. Bímová, Š. Kušnierik, P. Pohanka – FN Hradec Králové

  Počáteční zkušenosti s použitím cytosorbového adsorbéru
  – A. Síbrtová – IKEM, Praha

  Naše zkušenosti s Cytosorbem – kdy ho používáme
  – J. Stříteská – FN Hradec Králové

  OCS Transmedics – naše zkušenosti
  – R. Kušíčková – IKEM, Praha

  OCS Transmedics – letecký transport
  – J. Vtípilová – IKEM, Praha

 • 16,30 – 17,30

  4. Blok – M. Škabradová, L. Zlochová

  Novinky z EBCP
  – K. Fialová – FN Plzeň

  Srovnávací studie mezi dlouhodobě působící Del Nido kardioplegií a vícedávkovou krevní kardioplegií St. Thomas na prasečím modelu srdeční zástavy
  – P. Břízová – FN Hradec Králové

  Abdominální lokální in-situ perfuze u dárců po cirkulačním stanovení smrti – naše první zkušenost
  – M. Volt, R. Černá Pařízková, I. Guňka, Š.Kušnierik, P. Břízová, P. Pohanka – FN Hradec Králové

  Angio – postmortem, aneb když vás požádají patologové o ECMO
  – Š. Pohlová Kučerová, M. Volt, P. Břízová, M. Pojar – FN Hradec Králové


27. 5. 2023

 • 9,00 – 11,00

  1. Blok – A. Slachová, M. Staszko

   Kombinovaná pozice anesteziologická sestra / perfuziolog
  – J. Marek – Nemocnice České Budějovice

  Různé zkušenosti s ochranou mozku při cirkulační zástavě
  – otevřená debata

 • 11,00 – 12,00

  Ukončení kongresu
  – vyhodnocení

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Vystavovatel